Privacybeleid

Overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 679/2016 ("AVG")

1. Wie we zijn

Het bedrijf Softell Ltd, gevestigd in 42a Riverside workshops, Pipe House Wharf, Morfa Road, The Strand, SA1 2EN, Swansea, VK, verzamelt en beheert de persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld: www.oklute.com . Het bedrijf zorgt voor de grootst mogelijke veiligheid en discretie van de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Het bedrijf heeft het recht om het bestaande beleid bij te werken of enkele wijzigingen aan te brengen met betrekking tot eventuele wijzigingen in de toepasselijke wet en / of vereisten van de Gegevensbeschermingsautoriteit en / of het Europees Comité voor gegevensbescherming.

Het bedrijf heeft ook de bevoegdheid om belangrijke correcties of updates aan te brengen in dit beleid. Alle wijzigingen of correcties die in het beleid zijn aangebracht, worden op de juiste manier kenbaar gemaakt of onder de aandacht van de belanghebbenden gebracht.

Voordat u dit portaal gaat gebruiken, wordt u verzocht het privacybeleid zorgvuldig door te nemen. Het bedrijf vraagt u ook om op de hoogte te blijven van het laatste beleid.

In geval van wijzigingen zal het bedrijf de geïnteresseerde partijen via e-mail informeren.

2. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS HET BEDRIJF VERZAMELT

Het bedrijf kan de volgende soorten persoonlijke gegevens verzamelen die een gebruiker vrijwillig op de website verstrekt. Deze gegevens worden verzameld met de bedoeling om een betere dienstverlening te bieden. De term Persoonsgegevens verwijst naar alle onderstaande categorieën, gezamenlijk beschouwd:

 1. Contactgegevens: informatie over uw naam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres;
 2. Betalingsgegevens: details over de transacties die u heeft uitgevoerd voor het kopen van producten / diensten of plannen.
 3. Andere persoonlijke gegevens: informatie over uw geslacht, leeftijd, foto ('s), samen met andere gegevens die u spontaan verstrekt tijdens het browsen op de website.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens: informatie die mogelijk verband houdt met uw levensstijl en seksueel gedrag.

Gebruik van de website: IP-adres, User Agent en informatie verkregen via cookies (zie ons Cookiebeleid dat de details regelt).

3. HOE HET BEDRIJF PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELT

Het bedrijf verzamelt uw persoonlijke gegevens door middel van de volgende procedures:

 1. Wanneer u zich registreert bij de website en een account aanmaakt om gebruik te maken van de diensten,
 2. Wanneer u een advertentie op de Website plaatst of reageert op een advertentie,

Als u persoonlijke gegevens verstrekt in het belang van andere gebruikers, wordt u verzocht ervoor te zorgen dat hij / zij goed op de hoogte is van het privacybeleid.

U wordt aangeraden uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden. Als u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens heeft, dient u het bedrijf hiervan op de hoogte te stellen.

Houd er rekening mee dat wanneer u contact opneemt met een gebruiker via de website met behulp van de contactgegevens die door deze laatste zijn verstrekt, het bedrijf niet verantwoordelijk is voor hoe deze gebruiker de door u verstrekte persoonlijke gegevens beheert en verwerkt. De gecontacteerde gebruiker zal in feite optreden als autonome gegevensbeheerder.

4. WAARVOOR GEBRUIKT HET BEDRIJF UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden, in overeenstemming met de wettelijke basis:

Het verzamelen van persoonlijke gegevens is alleen beperkt tot het verzekeren van betere ervaringen voor de geïnteresseerde gebruikers. Het bedrijf kan uw gegevens verzamelen om uw verzoek om uw account aan te maken te verwerken. Het is ook bedoeld om de gebruikers toegang te geven tot, te bladeren of zich te registreren op de website.

Wettelijke basis voor verwerking: uitvoering van een contract.

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de diensten niet worden onderbroken. Het niet verstrekken van de gegevens kan de gebruikers ervan weerhouden zich bij de website te registreren.

Het bedrijf kan uw contactgegevens (in het bijzonder uw e-mail) verwerken om u in staat te stellen een advertentie te publiceren of erop te reageren.

Het bedrijf kan ook voor hetzelfde doel uw foto verwerken, evenals speciale categorieën persoonsgegevens.

Juridische basis voor verwerking: u wordt gevraagd uw toestemming te geven om het bedrijf toe te staan uw foto en / of uw speciale categorieën persoonsgegevens te verwerken.

Als u geen toestemming geeft, wordt u er niet van weerhouden een advertentie te publiceren of erop te reageren. Een gebruiker kan zijn / haar toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres privacy.nl@oklute.com. Elke intrekking heeft geen invloed op de verwerking die vóór een dergelijke intrekking is uitgevoerd.

Vervulling van bestellingen geformuleerd via de website en activiteiten met betrekking tot het beheer van bestellingen:

Het bedrijf kan uw contactgegevens zoals contactnummer en e-mailadres en transactiegegevens verzamelen en verwerken om uw bestelling te verwerken.

Wettelijke basis voor verwerking: uitvoering van een contract en nakoming van de wettelijke verplichtingen verbonden aan een dergelijk contract. Het verstrekken van dergelijke gegevens is verplicht om uw bestelling te verwerken; anders kunnen we het niet verwerken.

Marketingdoeleinden om u op de hoogte te houden van eventuele promotionele activiteiten of plannen:

Het bedrijf introduceert af en toe marketingcampagnes en andere promotionele activiteiten. Om de gebruikers op de hoogte te houden van al dergelijke activiteiten, kan het bedrijf uw persoonlijke gegevens verwerken en u informeren over promotionele verkoopinitiatieven via geautomatiseerde contactmethoden (e-mail, sms en andere massacommunicatiemiddelen, enz.) En traditionele contactmethoden (bijv. telefonisch), of voor markt- en statistisch onderzoek, als u ons uw toestemming geeft en binnen de grenzen van een dergelijke toestemmingsverklaring.

Juridische basis voor verwerking: toestemming geven voor het gebruik van de persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is optioneel. Het niet verlenen van toestemming heeft geen contractuele gevolgen.

Als u de toestemming heeft gegeven en u wilt deze nu intrekken, dan kunt u uw verzoek op elk gewenst moment verzenden door een e-mail te sturen naar het volgende adres privacy.nl@oklute.com.

Markt- en statistisch onderzoek om de service te verbeteren:

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om zijn diensten te onderzoeken en vooruit te helpen om een betere klanttevredenheid te garanderen.

Juridische basis voor verwerking: legitiem belang van het bedrijf bij het valideren van het gebruikersprofiel en het verbeteren van zijn diensten.

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens voor een dergelijk doel is verplicht; als dat niet lukt, zou de Vennootschap geen markt- en statistisch onderzoek kunnen uitvoeren om haar diensten te verbeteren.

Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor het hierboven genoemde doel, kunt u ons uw bericht sturen naar privacy.nl@oklute.com.

Een recht verdedigen tijdens gerechtelijke, administratieve of buitengerechtelijke procedures en in het kader van geschillen die ontstaan met de aangeboden diensten:

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om zijn rechten te verdedigen of te handelen of zelfs iets tegen u of een derde te claimen.

Juridische basis voor verwerking: legitiem belang van het bedrijf om zijn rechten voor de rechtbank te verdedigen.

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens voor een dergelijk doel is verplicht; als dit niet lukt, kan de Vennootschap haar rechten niet verdedigen.

Doeleinden die verband houden met verplichtingen die worden opgelegd door wet- en regelgeving en Europese wetgeving, door bepalingen / verzoeken aan autoriteiten die daartoe gerechtigd zijn door de wet en / of door toezichthoudende en controleorganen:

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken om de verantwoordelijkheden te vervullen waaraan het is onderworpen.

Rechtsgronden voor verwerking: wettelijke verplichting.

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens voor een dergelijk doel is verplicht; het niet naleven hiervan zou de Vennootschap verhinderen om aan specifieke wettelijke verplichtingen te voldoen.

5. HOE WE DE VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS GARANDEREN

Het bedrijf implementeert een aantal maatregelen om 100% bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen. Het blijft zijn maatregelen bijwerken met effectievere technieken om de bescherming te verbeteren en de veiligheid, integriteit en toegankelijkheid van uw persoonlijke gegevens te behouden.

Het bedrijf slaat uw Persoonsgegevens op beveiligde servers op (of op beveiligde papieren kopieën of andere duurzame opslagmiddelen). En de details zijn alleen toegankelijk op basis van de reeks veiligheidsmaatregelen en beveiligingsbeleid.

6. HOE LANG BEWAART HET BEDRIJF UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Het bedrijf volgt legitieme veiligheidsmaatregelen om de grootst mogelijke integriteit van uw persoonlijke gegevens te behouden. Het slaat uw gegevens gedurende een bepaalde periode op om zijn doeleinden te bereiken via de wettige procedures.

Als uw persoonlijke gegevens voor twee verschillende doeleinden worden opgeslagen, bewaart het bedrijf de gegevens op zijn server totdat aan de doeleinden is voldaan. Het bedrijf slaat de gegevens niet onnodig op als deze niet meer bruikbaar zijn.

De bewaartermijnen met betrekking tot de verschillende hierboven beschreven doeleinden worden als volgt aangegeven:

Doeleinden die strikt betrekking hebben op toegang tot en browsen op de website, evenals het aanmaken van accounts op de website:

PPersoonlijke gegevens die voor een dergelijk doel worden verwerkt, worden door het bedrijf opgeslagen om u toegang te geven tot de website. uw gegevens worden in elk geval niet later dan 2 jaar na uw laatste toegang tot de website bewaard. We bewaren de serverlogbestanden van de afgelopen 2 jaar.

Publicatie van en mogelijk antwoord op advertenties:

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het plaatsen van advertenties en andere gerelateerde doeleinden worden bewaard tot uiterlijk 1 jaar na publicatie van de advertentie.

Vervulling van bestellingen geformuleerd via de website en activiteiten met betrekking tot orderbeheer:

Persoonsgegevens die worden verwerkt om aan een toegezegde eis te voldoen, kunnen worden bewaard voor de gehele duur van het contract en na beëindiging van de contractuele relatie uiterlijk binnen de volgende 10 jaar.

Marketing om aan uw behoeften te voldoen of om u te informeren over promoties:

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor marketing- en reclamedoeleinden, worden 2 jaar bewaard vanaf de datum van gegevensverzameling (behalve in het geval dat u eerder uw toestemming heeft ingetrokken).

Markt- en statistisch onderzoek om de dienstverlening te verbeteren:

Persoonsgegevens die voor een dergelijk doel worden verwerkt, worden door het bedrijf gedurende 2 jaar na het verzamelen ervan bewaard.

Een recht verdedigen in de loop van gerechtelijke, administratieve of buitengerechtelijke procedures en in het kader van geschillen die ontstaan in verband met de aangeboden diensten:

Persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken.

Doeleinden die verband houden met verplichtingen die worden opgelegd door wet- en regelgeving en Europese wetgeving, door bepalingen / verzoeken aan autoriteiten die daartoe gerechtigd zijn door de wet en / of door toezichthoudende en controleorganen:

Persoonsgegevens die voor dergelijke doeleinden worden verwerkt, worden door het bedrijf bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om dergelijke doeleinden te bereiken.

7. MET WIE WE UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN DELEN

Zonder partijdigheid in communicatie die is gedaan in overeenstemming met wettelijke verplichtingen, hebben alleen bevoegde personen toegang tot uw persoonlijke gegevens. De erkende functionarissen van het bedrijf kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken en verwerken. Het bedrijf stelt ook externe bureaus en IT-professionals aan om uw persoonlijke gegevens alleen te verwerken voor het verbeteren van de diensten (inclusief maar niet beperkt tot degenen die betalingsgateways bieden voor bestellingen die via de website worden geplaatst, enz.). Laat het ons weten als u de lijst met onze geautoriseerde gegevensverwerkers wilt zien. Schrijf ons op privacy.nl@oklute.com.

8. CONTACTEN

Het bedrijf, in zijn hoedanigheid van gegevensbeheerder, is gevestigd op de volgende locatie:

Softell Ltd
42a Riverside workshops, Pipe House Wharf, Morfa Road, The Strand, SA1 2EN, Swansea, UK
Email address: privacy.nl@oklute.com

9. UW PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN EN UW RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN

U kunt uw rechten op de bescherming van persoonsgegevens uitoefenen onder de volgende voorwaarden. U heeft het recht om:

 1. Om toegang te verlenen tot uw persoonlijke gegevens
 2. Een kopie van de persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt
 3. Wijziging van persoonlijke gegevens die door het bedrijf zijn opgeslagen
 4. Verwijdering van persoonlijke gegevens waarvoor het bedrijf niet langer een wettelijke grond heeft voor opslag
 5. Intrekking van toestemming, wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming
 6. Beperking van de methoden die door het bedrijf worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens op te slaan, voor zover toegestaan door de huidige wetgeving.

Recht op bezwaar:

Naast de hierboven genoemde wettelijke rechten, hebt u ook wettelijke rechten om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens die door het Bedrijf wordt uitgevoerd voor zijn legitieme bedrijfsactiviteiten.

U kunt uw verzoek voor bezwaar sturen naar: privacy.nl@oklute.com.

De implicatie van de bovenstaande rechten is onderhevig aan een specifieke uitsluiting, die alleen bedoeld is om de veiligheid van de openbare belangen te waarborgen, zoals het voorkomen of identificeren van misdrijven en de belangen van het bedrijf.

Wij gaan na of u in een bepaalde situatie het recht heeft om een bepaald recht uit te oefenen. Laat ons weten wat uw wens is & mdash; wij antwoorden u binnen 30 dagen.

Als u wilt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens, of u kunt de zaak voorleggen aan de bevoegde rechtbanken.

Datum laatste update: april 2020

X

De website maakt gebruik van first-party en third-party cookies om u een betere ervaring te bieden. U geeft uw toestemming aan de website voor het gebruik van cookies door op de knop "Aanvaarden" te klikken. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.